Kriteria pro přijímání dětí do Mš 2018/19

zpět

22. 03. 2018

img


Mateřská škola Kaštánek, Na Stínadlech 2388, Teplice, 41501

 

Č.j: 8/2018

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Školní rok 2018/2019

 

 

Ředitelka Mateřské školy Kaštánek, Na Stínadlech 2388 v Teplicích Mgr. Martina Janotková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.
  • Děti narozené do 31.8.2015 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
  • Děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
  • Děti, které nemají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy, budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším)Předpokládaný počet přijatých dětí do kapacity Mš pro rok 2018/2019 je 18.                                                                                                                             ředitelka MŠ

 

  1. V Teplicích dne 19.3.2018                                                     Vydala: Mgr. Martina Janotková
  2. Sezam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce Mš a na www.msnastinadlech.cz po dobu 15 dní.
  3. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí.