O nás

Zřizovatelem MŠ je Statutární Město Teplice.

Mateřská škola je samostatným právním subjektem od 1.1.1993

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Mgr.Martina Janotková

Provoz Mateřské školy 6.00 – 16.30.

Kapacita školy je 75 dětí

 

Mateřská škola Kaštánek byla postavena jako předškolní zařízení v roce 1962. Budova školy je cihlová, jednopatrová. Součástí školy je velká a krásná zahrada.

header-kids

Novinky

NAŠE CÍLE

 

Krůček po krůčku povedeme děti především k touze po poznání, protože mateřskou školu chápeme jako první stupeň celoživotního poznávání a vzdělávání.

Školní vzdělávací program Tajemství kaštanového stromu byl zpracován v souladu se záměry RVP PV schváleného MŠMT dne 1.2.2007, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument umožňující další rozvoj školy, dále z myšlenek mezinárodního programu „Začít spolu“ a programu „Zdravá MŠ.“

Klade důraz na tyto hodnoty:

       rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání

       na osvojení základů morálních hodnot, na nichž je založena naše společnost

      získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

        důraz klademe na vlastní tvůrčí aktivitu a samostatnost

       na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností

 

Co je naším cílem?

Aby - dítě prožilo šťastné a aktivní dětství

Aby - každý den byl pro dítě radostný a úspěšný

Aby - dítě bylo zdravé tělesně i duševně

Aby - získalo správné dovednosti a návyky pro svůj další rozvoj

Přejeme si, aby se každé dítě v naší školce dobře cítilo, získalo nové poznatky, nové kamarády, bylo šťastné, veselé a zdravé.

K čemu děti povedeme?

-lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem

K- touze po poznání a učení se novým věcem

  - lásce ke knize, hudbě a lidovým tradicím

- ke zdravému způsobu života, touze po pohybu, sportu

- potřebě pomáhat druhým

 

 Hlavní principy vzdělávání

 

Jak toho chceme dosáhnout?

- U každého dítěte budeme přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Při výchově a vzdělávání budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči.

- Zajistíme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

- Vytvářet předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

- Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance.

- V dnešním multikulturním světě budeme rozvíjet prosociální chování a schopnosti empatie, schopnost vyjadřovat své emoce a ztotožnit se s pocity druhých.

 

Dlouhodobé záměry školy - Vize školy  

·       Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

·       Budeme maximálně rozvíjet individuální schopnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem , rozvíjet jeho emoční inteligenci.

·       Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty.

 

 

Personál

empty_employee ředitelka Mgr. Martina Janotková
empty_employee Učitelé Jana Kropáčová
empty_employee Učitelé Pavlína Holá
empty_employee Učitelé Kateřina Rückl Michalková
empty_employee Učitelé Lenka Nová
empty_employee Učitelé Bc. Hana Kellerová

Jídelníček

Aktuality

Program na leden

Pondělí 8.1. - Sférické kino - během dopoledne v Mš

Pondělí 22.1. - Divadélko Ondřej - "Křížem krážem oceánem"

Výpravy leden

  1. 1. úterý

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Děti navštíví teplickou záchrannou službu. Prohlédnou si zdravotní prostředí, seznámí se s pracovní náplní pracovníků záchranné služby.

  1. 1. úterý

VÝPRAVA NA LETNOU

Procházka městem s plněním úkolů, díky kterým se děti seznámí se zajímavostmi našeho města. Odchod z MŠ v 9hod.

  1. 1. úterý

SVĚT KOSTIČEK LEGO

Výstava mnoha pestrobarevných exponátů poskládaná ze stavebnice Lego vhodná pro všechny věkové kategorie. Velkým lákadlem je například i mini Lego městečko s kolejištěm a pohyblivými vlakovými soupravami a dětský koutek.

Speciální vstupné 30,- Kč

  1. 1. úterý

VÝPRAVA NA BOBY

Děti se vypraví na svah a budou soutěžit ve sjezdu, slalomu a vybíhání kopce.

Termín upravíme podle sněhových podmínek.

boy-with-ball

Kontaktní informace

Mateřská škola Kaštánek

Adresa:

Mateřská škola Kaštánek

Na Stínadlech 2388

415 01 Teplice

 

IČ: 460 709 15

 

Ředitelka:

Mgr. Martina Janotková

 

Kontakty: 

Tel. do MŠ: +420 417 539 373

Mobilní tel.: +420 724 961 533

E-mail: ms.nastinadlech@atlas.cz

Webové stránly: www.msnastinadlech.cz

 

Číslo bank. účtu:

714200207/0100 / Komerční banka Teplice

kontaktní formulář