O nás

Zřizovatelem MŠ je Statutární Město Teplice.

Mateřská škola je samostatným právním subjektem od 1.1.1993

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Mgr.Martina Janotková

Provoz Mateřské školy 6.00 – 16.30.

Kapacita školy je 75 dětí

 

Mateřská škola Kaštánek byla postavena jako předškolní zařízení v roce 1962. Budova školy je cihlová, jednopatrová. Součástí školy je velká a krásná zahrada.

header-kids

NAŠE CÍLE

 

Krůček po krůčku povedeme děti především k touze po poznání, protože mateřskou školu chápeme jako první stupeň celoživotního poznávání a vzdělávání.

Školní vzdělávací program Tajemství kaštanového stromu byl zpracován v souladu se záměry RVP PV schváleného MŠMT dne 1.2.2007, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument umožňující další rozvoj školy, dále z myšlenek mezinárodního programu „Začít spolu“ a programu „Zdravá MŠ.“

Klade důraz na tyto hodnoty:

       rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání

       na osvojení základů morálních hodnot, na nichž je založena naše společnost

      získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

        důraz klademe na vlastní tvůrčí aktivitu a samostatnost

       na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností

 

Co je naším cílem?

Aby - dítě prožilo šťastné a aktivní dětství

Aby - každý den byl pro dítě radostný a úspěšný

Aby - dítě bylo zdravé tělesně i duševně

Aby - získalo správné dovednosti a návyky pro svůj další rozvoj

Přejeme si, aby se každé dítě v naší školce dobře cítilo, získalo nové poznatky, nové kamarády, bylo šťastné, veselé a zdravé.

K čemu děti povedeme?

-lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem

K- touze po poznání a učení se novým věcem

  - lásce ke knize, hudbě a lidovým tradicím

- ke zdravému způsobu života, touze po pohybu, sportu

- potřebě pomáhat druhým

 

 Hlavní principy vzdělávání

 

Jak toho chceme dosáhnout?

- U každého dítěte budeme přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Při výchově a vzdělávání budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči.

- Zajistíme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

- Vytvářet předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

- Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance.

- V dnešním multikulturním světě budeme rozvíjet prosociální chování a schopnosti empatie, schopnost vyjadřovat své emoce a ztotožnit se s pocity druhých.

 

Dlouhodobé záměry školy - Vize školy  

·       Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

·       Budeme maximálně rozvíjet individuální schopnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem , rozvíjet jeho emoční inteligenci.

·       Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty.

 

 

Fotogalerie

Personál

upload/members/zt5a6l89g.jpg ředitelka Mgr. Martina Janotková
upload/members/mhqbdf1t9.jpg Učitelé Jana Kropáčová
upload/members/gad7cjyep.jpg Učitelé Pavlína Holá
upload/members/0ws1lozor.jpg Učitelé Kateřina Rückl Michalková
upload/members/1fbpu73bk.jpg Učitelé Lenka Nová
upload/members/wrcsrpyz7.jpg Učitelé Bc. Hana Kellerová
upload/members/arz4esjfh.jpg Personál
Asistent pedagoga
Marie Kotrčová
upload/members/pkskpshup.jpg Personál
Asistent pedagoga
Klára Kuželková
upload/members/hirnewce0.jpg Personál
Školnice
Iveta Jandová
upload/members/tlom73r98.jpg Personál
Účetní
Hana Václavová
upload/members/c063wl57d.jpg Personál
Uklízečka
Zdeňka Havlíčková

Jídelníček

Aktuality

Výpravy pro předškoláky - únor

7.února – čtvrtek

 VÝPRAVA DO ZÁMECKÉHO PARKU ZA ZTRACENÝM DUBEM .

Děti se formou branné hry seznámí s ptáky, kteří zůstávají u nás v zimě a budou v lesoparku hledat strom, který neshazuje na zimu listí.

Odchází zajíčci a veverky, které nebyly 31.1. na výpravě.

  1. února – čtvrtek

VÝPRAVA DO POHÁDKOVÉHO LESA U BOTANICKÉ ZAHRADY.

V Janáčkových sadech na Hálkově stezce jen pár stovek metrů od botanické zahrady najdeme 11 velkých dřevěných pohádkových postaviček, u každé z nich navíc děti najdou úkol, který se vztahuje k pohádce znázorněné postavičky. Potkáme zde třeba Červenou karkulku s vlkem, vodníka, čerta, princeznu, draka i pana krále, nebo kocoura v botách. Díky úkolům je každá z postaviček pěkným zastavením. Na začátku cesty najdeme ceduli se všemi postavičkami a pár prolézaček.

Odchází všichni předškoláci

  1.       února čtvrtek

             KARNEVAL

Pro všechny děti z Kaštánku

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 28. 2.       VYPRAVA NEBUDE

Program na únor

STŘEDA 13.2. - SFÉRICKÉ KINO - BĚHEM DOPOLEDNE V MŠ

ČTVRTEK 21.2.-  KARNEVAL V MŠ

Den pro babičky a dědečky - březen

Co nás čeká v březnu

 

25.3.Den babiček a dědečků

Pro třídu Zajíčků

Pondělí od 15.30 - pozvání prarodičů do školky

 

26.3.Den babiček a dědečků

Pro třídu Soviček

Úterý - od 15.30

 

27.3.Den babiček a dědečků

Pro třídu Veverek

Středa od 15.30

 

Babičky a dědečkové, přijďte si s námi pohrát, děti pro Vás připravují i malé překvapení.

 

PROSÍME RODIČE O PŘEDÁNÍ INFORMACÍ J

 

boy-with-ball

Kontaktní informace

Mateřská škola Kaštánek

Adresa:

Mateřská škola Kaštánek

Na Stínadlech 2388

415 01 Teplice

IČ: 460 709 15

Ředitelka:

Mgr. Martina Janotková

 

Pověřenec GDPR:

Ing. Jiří Tyšer

Telefon: 777 220 214

IČO: 68288620

 

Kontakty: 

Tel. do MŠ: +420 417 539 373

Mobilní tel.: +420 724 961 533

E-mail: ms.nastinadlech@atlas.cz

Webové stránly: www.msnastinadlech.cz

Kontakty do tříd:

Veverky: +420 412 551 385

Sovičky: +420 412 551 392

Zajíčci:   +420 412 551 383

 

Číslo bank. účtu:

714200207/0100 / Komerční banka Teplice

kontaktní formulář