O nás

Zřizovatelem MŠ je Statutární Město Teplice.

Mateřská škola je samostatným právním subjektem od 1.1.1993

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Mgr.Martina Janotková

Provoz Mateřské školy 6.00 – 16.30.

Kapacita školy je 75 dětí

 

Mateřská škola Kaštánek byla postavena jako předškolní zařízení v roce 1962. Budova školy je cihlová, jednopatrová. Součástí školy je velká a krásná zahrada.

header-kids

NAŠE CÍLE

 

Krůček po krůčku povedeme děti především k touze po poznání, protože mateřskou školu chápeme jako první stupeň celoživotního poznávání a vzdělávání.

Školní vzdělávací program Tajemství kaštanového stromu byl zpracován v souladu se záměry RVP PV schváleného MŠMT dne 1.2.2007, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument umožňující další rozvoj školy, dále z myšlenek mezinárodního programu „Začít spolu“ a programu „Zdravá MŠ.“

Klade důraz na tyto hodnoty:

       rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání

       na osvojení základů morálních hodnot, na nichž je založena naše společnost

      získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

        důraz klademe na vlastní tvůrčí aktivitu a samostatnost

       na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností

 

Co je naším cílem?

Aby - dítě prožilo šťastné a aktivní dětství

Aby - každý den byl pro dítě radostný a úspěšný

Aby - dítě bylo zdravé tělesně i duševně

Aby - získalo správné dovednosti a návyky pro svůj další rozvoj

Přejeme si, aby se každé dítě v naší školce dobře cítilo, získalo nové poznatky, nové kamarády, bylo šťastné, veselé a zdravé.

K čemu děti povedeme?

-lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem

K- touze po poznání a učení se novým věcem

  - lásce ke knize, hudbě a lidovým tradicím

- ke zdravému způsobu života, touze po pohybu, sportu

- potřebě pomáhat druhým

 

 Hlavní principy vzdělávání

 

Jak toho chceme dosáhnout?

- U každého dítěte budeme přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Při výchově a vzdělávání budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči.

- Zajistíme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

- Vytvářet předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

- Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance.

- V dnešním multikulturním světě budeme rozvíjet prosociální chování a schopnosti empatie, schopnost vyjadřovat své emoce a ztotožnit se s pocity druhých.

 

Dlouhodobé záměry školy - Vize školy  

·       Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

·       Budeme maximálně rozvíjet individuální schopnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem , rozvíjet jeho emoční inteligenci.

·       Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty.

 

 

Fotogalerie

Personál

upload/members/zt5a6l89g.jpg ředitelka Mgr. Martina Janotková
upload/members/mhqbdf1t9.jpg Učitelé Jana Kropáčová
upload/members/gad7cjyep.jpg Učitelé Pavlína Holá
upload/members/0ws1lozor.jpg Učitelé Kateřina Rückl Michalková
upload/members/1fbpu73bk.jpg Učitelé Lenka Nová
upload/members/wrcsrpyz7.jpg Učitelé Bc. Hana Kellerová
upload/members/arz4esjfh.jpg Personál
Asistent pedagoga
Marie Kotrčová
upload/members/pkskpshup.jpg Personál
Asistent pedagoga
Klára Kuželková
upload/members/hirnewce0.jpg Personál
Školnice
Iveta Jandová
upload/members/tlom73r98.jpg Personál
Účetní
Hana Václavová
upload/members/c063wl57d.jpg Personál
Uklízečka
Zdeňka Havlíčková

Jídelníček

Aktuality

Program na květen

Čtvrtek 2.5. - Divadlo Ondřej „ Malenka“

Dopoledne v Mš

 

Pátek 3.5. – pro přihlášené děti začíná „Plavání“

 

Úterý 28.5. – Celodenní výlet na ekofarmu Klíny.

Detaily upřesníme

 

Pátek 31.5. – Dětský den v Mš

 

výpravy pro předškoláky - květen

 1. května - čtvrtek

DIVADÉLKO ONDŘEJ     POHÁDKA O MALENCE

 1. května – úterý

   VÝCHOVNÝ KONCERT V ZUŠ

Výchovný koncert koncipován zábavnou formou s ukázkou hudebních nástrojů a s aktivním zapojením dětí.

 1. května – čtvrtek

Děti budou v ŠVP - výprava nebude

  

 1. května – úterý

   VÝPRAVA DO MÝDLÁRNY

     Odcházejí zajíčci a zelené sovičky – 50kč

 

 1. května – úterý

ŠKOLNÍ VÝLET

EKO FARMA KLÍNY

                         Jedou všechny děti

program - červen

ČTVRTEK 6.6.

Závěr projektu „ Ferda na cestách“

Společné zakončení projektu na zahradě Mš.

Začínáme v 15.30h.

Odpoledne plné her a soutěží.

Účast rodičů nutná.

 

Kaštánkova Maturita

V PÁTEK 21.6.od 16.00 hodin

se na zahradě MŠ rozloučí předškolní děti s Kaštánkem

 

Program:

 1. Krátké vystoupení dětí
 2. Kaštánkova maturita – plnění úkolů předškoláka
 3. Překvapení pro děti
 4. Opékání buřtíků – již bez rodičů
 5. Stezka odvahy
 6. Noční diskotéka
 7. Spaní ve školce
 8. Děti si vyzvednete v sobotu 22.6. v 8.30.Akce se bude konat i v případě nepříznivého počasí.
 9. Do batůžku dejte: pyžamko, náhradní prádlo a ponožky, hygienické potřeby, ručník, léky po dohodě s učitelkou.

boy-with-ball

Kontaktní informace

Mateřská škola Kaštánek

Adresa:

Mateřská škola Kaštánek

Na Stínadlech 2388

415 01 Teplice

IČ: 460 709 15

Ředitelka:

Mgr. Martina Janotková

 

Pověřenec GDPR:

Ing. Jiří Tyšer

Telefon: 777 220 214

IČO: 68288620

 

Kontakty: 

Tel. do MŠ: +420 417 539 373

Mobilní tel.: +420 724 961 533

E-mail: ms.nastinadlech@atlas.cz

Webové stránly: www.msnastinadlech.cz

Kontakty do tříd:

Veverky: +420 412 551 385

Sovičky: +420 412 551 392

Zajíčci:   +420 412 551 383

 

Číslo bank. účtu:

714200207/0100 / Komerční banka Teplice

kontaktní formulář